Katarzyna Leszczyńska - Kaszuba

Created by: K

Sensorium

Sensorium oznacza ogół wrażeń zmysłowych oraz sposób w jaki odbieramy i interpretujemy rzeczywistość nas otaczającą, jak reagujemy na bodźce.

Sensorium to worek bez dna i projekt wiecznie otwarty. Być może nigdy nie uda się go zamknąć.  Ponieważ nie da się przestać czuć i myśleć.  Zdolność do odczuwania oraz interpretowania definiuje nas jako ludzi. Odczucia i emocje towarzyszą nam stale, popychają lub zniechęcają do działania, budują nasz charakter, świadomość, wspomnienia, tożsamość… 

Sensorium to cykl zdjęć dokumentujących przemyślenia wynikające zarówno z przeżyć i doświadczeń własnych jak i obserwacji innych ludzi czy zjawisk wokół. Przemyślenia niekoniecznie lekkie i miłe. Raczej te do wbijania się pod paznokcie i wchodzenia pod skórę.  Bo właśnie te  doświadczenia są bardziej dominujące, dłużej z nami zostają i drażnią, drapią, duszą i dokuczają.